SEO optimalizácia webu

SEO optimalizácia web stránok
SEO optimalizácia webu

Majte náskok pred konkurenciou a využite možnosti, ktoré ponúka SEO optimalizácia web stránok pre vyhľadávače! Kliknite na web stránku https://professionalseo.sk/ a dozviete sa čo pomôže Vášmu podnikaniu…

 

Nepretržitý boj o prvé pozície v Googli neutícha a môžeme sledovať ako narastá i sila konkurencie. Pomocou metód a postupov, ktoré používa naša spoločnosť, viete účinne zoptimalizovať webovú stránku a tým jej zlepšiť hodnotenie.

 

Funguje to jednoducho, no predsa si to vyžaduje veľa energie a dostatok času, aby boli výsledky viditeľné. Mali by sme začať hneď a nečakať, pretože ak máme už teraz zlé umiestnenie, tak sa to určite nezlepší len tak z ničoho nič. Absolútnym základom je dobrý a vyhovujúci technický stav stránky. Ak stránka beží a nemá žiadne poruchové hlásenia, tak to podporí ďalšie procesy, ktoré sú nutné pre vylepšenie webu. Poruchovosť a rýchlosť načítania stránky patria medzi parametre, ktoré vstupujú do hodnotenia webu. Čo sa týka zabezpečenia, tak tu nie je o čom konzultovať. V súčasnosti by mala byť každá seriózna stránka zabezpečená, aby mala status dôveryhodnosti u návštevníkov. Ak budú spokojní návštevníci, tak aj hodnotenie stránky bude dobré.

 

Návštevník vyhľadáva informácie na základe slova, ktoré zadá do vyhľadávača. My vieme zistiť, ktoré slová sú najpoužívanejšie a zadefinovať ich pre Váš web ako kľúčové slová. Mali by mať určité vlastnosti a spĺňať kritériá, ktoré sú dané už samotným charakterom stránky. Teda logicky by malo súvisieť s obsahom a vystihovať ho. Musia mať určitú silu, ktorá zabezpečí, že potencionálni návštevníci budú pribúdať. Ak by sme to mali povedať zjednodušene, nemôžeme pre web zameraným na predaj kozmetiky, zadať slovo topánky. Jasné, že to je extrém a je to trošku zložitejšie. Tiež je dôležité, aby sme zadefinovali správne kľúčové slová i pre jednotlivé stránky a podstránky. Ak máme web rozdelený na pánsku, dámsku a detskú kozmetiku, tak kľúčové slovo bude vychádzať z ich obsahu.

 

Optimalizovanie webu môžeme rozdeliť na dve sféry. Hovoríme o on-page a off-page metódach. Voľným prekladom hovoríme o postupoch, ktoré sa vykonávajú priamo na stránke a tie, ktoré sa robia mimo nej. Môžeme sa tiež stretnúť s výrazmi on-site a out-site, čo tiež vystihuje podstatu.

On-page zahŕňa viacero faktorov:

 • obsah – content – webovej stránky,
 • titulok – title – jeho kvalita a zaujímavé prevedenie majú priamy vplyv na prísun návštevníkov,
 • nadpisy H1 – H6…,
 • meta popisok – meta description – ide o popisok ku stránke, ktorý vidí návštevník vo vyhľadávači, tu vieme odovzdať najdôležitejšie informácie bez toho, aby návštevník vstúpil na web, teda by sme ho mali zaujať,
 • názov domény,
 • url adresy,
 • rýchlosť načítania stránky,
 • zobrazenie cez mobilné zariadenia – práve toto výrazne zvyšuje hodnotenie webu,
 • prehľadná orientácia na stránke,
 • vnútorné odkazy,
 • celková štruktúra a prehľadnosť stránky.

 

Všetky tieto faktory majú priamy vplyv pri vyhodnotení, je ich však oveľa viac a my musíme sledovať všetky, aby sme zabezpečili vyváženosť a dobrú funkčnosť. Relevantnosť našej stránky voči vyhľadávaným výrazom je kľúčová. Práve preto by sme mali mať správne nastavené tieto parametre, pretože inak sa naša stránka nedostane na prvé pozície, aj napriek našej veľkej snahe.

 

Off-page faktory

O off-page faktoroch by sme si mohli tiež niečo povedať. Základom sú určite spätné odkazy. Vytváranie odkazov na našu stránku je starším spôsobom, ktorý sa využíval vo veľkej miere ešte pred pár rokmi. Stačilo, ak ste vytvorili dostatočné množstvo odkazov na stránku a dosahovali ste výborné pozície vo vyhľadávači. Teda išlo vyslovene o kvantitu. Dnes už to vôbec nefunguje a musíme uvažovať nad inými spôsobmi. Tvorba odkazov sa využíva, ale musí mať úplne inú logiku. Je založená na kvalite. Musíme vyhľadávať také odkazy, ktoré sú kvalitné a stránky majú dobré hodnotenie. V opačnom prípade by sme si mohli skôr uškodiť, ako dosiahnuť výborné pozície.

Veľmi využívanou metódou z tejto oblasti je v súčasnosti práca so sociálnymi sieťami. Ide o výborný komunikačný kanál, kde sa dostanete k veľkému množstvu ľudí. Dnes sa sociálne siete už ani zďaleka nevyužívajú iba na spájanie sa so známymi ľuďmi, čo rodinou. Ide o silný marketingový nástroj, ktorý vie dostať informáciu medzi veľmi veľký počet ľudí. Ak by sme porovnali prostredie na sociálnych sieťach spred piatich rokov a dnes, tak by sme videli veľmi výrazné zmeny. Ide o to, že dnes sa tam vyskytuje veľmi veľa reklamy, niekedy nás to doslova zahlcuje. Nemôžeme si preto robiť ilúzie, že ak budeme využívať na marketing sociálne siete, budeme mať hneď príliv návštevníkov. I tu je veľká konkurencia, ktorá pracuje na tom, aby bola viditeľná. Neupadajme však do depresie a sústreďme svoju energiu na to, aby sme boli kreatívny a zaujímavý pre ľudí.

Medzi ďalšie faktory patrí dôveryhodnosť a autorita webu. Sú to merateľné ukazovatele, kde vyhľadávač hodnotí jednotlivé stránky podľa stanovených kritérií. Ak hodnotenie nie je dobré, vieme na ňom samozrejme popracovať. V rámci analýzy zistíme, v akom stave sa web nachádza a následne spravíme opatrenia, ktoré jeho hodnotenie vylepšia a tým sa dostaneme i k lepším číslam.

Kombináciou vhodných metód a určením správnych stratégií vieme účinne dosiahnuť dobrú pozíciu pre stránku a byť medzi prvými. Chce to však dostatok úsilia a práce na všetkých spomínaných faktoroch. Dobrý konzultant vyhodnotí web a následne začne pracovať na stránke od základov, využije pritom všetky dostupné prostriedky.