Tvorba spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov, zoznámte sa!

Budovanie spätných odkazov
Tvorba spätných odkazov

Linkbuilding s nami, pomocou najlepších metód.

Spätné odkazy webových stránok, ktoré sú podľa aktuálnych usmernení Google.sk realizujeme úspešne už niekoľko rokov. Dôkazom toho sú webové stránky, ktoré sa na prvých pozíciách udržiavajú nielen dni alebo mesiace, svoje popredné pozície si dokážu udržiavať dlhodobo.

Výsledkom našej práce je dlhodobé udržiavanie popredných pozícií Vašich webových stránok, čo má za následok pozitívne výsledky a úspechy našich klientov.

Tieto úspechy sú zabezpečené zvýšenou návštevnosťou webovej stránky našich klientov, resp. rozšírením okruhu zákazníkov klientmi ponúkanej služby alebo produktu! Viac o optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom sa dočítate tu.

Čo je budovanie spätných odkazov?

Tvorba spätných odkazov znamená, že pre Vašu webovú stránku bude vybudované prepojenie na iných webových stránkach, t. j. budú vybudované odkazy na ňu. Odkaz je vlastne prepojenie, na ktoré ak návštevník klikne, presunie sa na inú webovú stránku. Tieto odkazy majú priamy vplyv na umiestnenie webovej stránky v prehliadači. Práve preto si mnoho webových stránok týmto spôsobom pomáha, aby si tak zlepšovali svoje umiestnenia v Google.

Budovanie odkazov sa realizuje prostredníctvom špecifických článkov, ktoré sú zamerané na daný produkt alebo službu, a ich následným umiestnením na inú webovú stránku. Vďaka nim sa cez inú stránku môžete odvolať na vlastnú stránku a môžete tiež vytvoriť aj viac odkazov súčasne.

Nižšie môžete vidieť priebeh procesu priebežného budovania spätných odkazov.

Na obrázku je vidieť priebeh budovania odkazov v jednotlivých mesiacoch.

Budovanie spätných odkazov
Tvorba spätných odkazov

Tvorba spätných odkazov je komplexný a komplikovaný proces, pri ktorom je potrebné zohľadniť viacero hľadísk súčasne.

Medzi dôležité hľadiská patria napríklad:

–       Relevantnosť, t. j. z nakoľko primeraného textu daný odkaz prichádza.

–       „Sila“ webovej stránky z ktorej odkaz na našu stránku pochádza, dôvera Google voči nej.

–       Hodnota PageRank webovej stránky, ktorý sa vzťahuje na nás.

–       Prepojenie textov v Anchor odkazoch.

–       Prvoradá a najdäležitejšia je sústavnosť, nie rýchlosť.

 

PR vlastne znamená hodnotu PageRank, čo je jedným z ukazovateľov Google, ktorý určuje silu konkrétnej webovej stránky a tiež skutočnosť, nakoľko hodnotné prepojenie nám dokáže poskytnúť.

Proces budovania odkazov u nás je nasledovný:

Proces budovania odkazov
Proces budovania odkazov

Články so špecifickým obsahom umiestňujeme výlučne na webové stránky, ktoré majú vysoké PR – PageRank hodnoty, čo je dôležitý moment pri získaní čo najväčšej dôveryhodnosti u Google.

Google nám dáva dlhodobo dôveryhodné hodnotenie, preto naše webové stránky poskytujú silné a dôveryhodné odkazy. Odkazy umiestňujeme na pravidelne sa obnovujúce články, ktorých rozsah je 1000 – 2000 znakov, a sú schopné dodať Vašej webovej stránke alebo podstránke väčšiu dynamiku. Pre Vás to znamená, že Vaša webová stránka sa dostané na také popredné umiestnenia, o ktorých môžu mnohí iba snívať!

Pri budovaní spätných odkazov je najväčší dôraz kladený na vhodné kľúčové slová. Ich výber vo veľkej miere ovplyvňuje výsledky pri vyhľadávaní. Preto medzi naše úlohy patrí aj pomoc pri výbere vhodných kľúčových slov.

Koľko času potrebujeme na dosiahnutie úspechu?

Je samozrejmé, že každý, kto sa venuje nejakej obchodnej činnosti, by chcel dosiahnuť úspechy čím skôr a chcel by svoju webovú stránku vidieť na prvých stranách vyhľadávača čo najskôr.

Je možné, že iné firmy Vám ponúknu vzostup pozície webovej stránky za veľmi krátky čas, musíte si však byť vedomí skutočnosti, že pri optimalizácii dosiahnutie trvalých výsledkov potrebuje čas! Hovoríme tu o týždni, mesiaci, ale všetko záleží predovšetkým od aktuálnej kvality webovej stránky a jej súčasnej pozície. Pretože sa o všetky nám zverené webov stránky staráme ako o vlastné, a chceme im zabezpečiť stabilné a trvalé pozície, ide o dôslednú a postupnú činnosť, ktorá si vyžaduje dostatočný časový priestor.

Najdôležitejšia je Vaša istota!

Mnoho webových stránok vyzerá na prvý pohľad naozaj skvelo, sú farebné a multifunkčné.

SEO
Budovanie PR odkazov

Táto výhoda je však vhodná iba pre návštevníkov. Je pravda, že farebné stránky priťahujú viac návštevníkov, k úspešnosti našej práce prispievajú dôležitejšie informácie ukrývajúce sa za týmito funkciami. Rovnako, ako pri podnikaní, aj z hľadiska odkazov je dôležitá analýza konkurenčného prostredia, ktorú v prípade záujmu vykonávame aj počas budovania PR odkazov.

Naša spoločnosť ponúka aj poskytovanie doplnkových služieb v záujme úspešnosti a udržania si vedúcej pozície stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google. Tieto služby prispievajú  ku skvalitneniu webovej stránky a následnému dosahovaniu lepších umiestnení. Venujeme sa aj vykonaniu zmien, ktoré boli pri tvorbe webovej stránky zanedbané, a často sú dôvodom stagnácie webovej stránky.

Široká škála možností, ktoré naša spoločnosť ponúka, môže byť pre Vaše podnikanie iba prínosom, preto sa na nás s dôverou obráťte!

SEO poradenstvo

Čím sú naše služby lepšie ako služby konkurencie?

  • Našu činnosť realizuje podľa najnovších a najúčinnejších smerníc, ktoré sú podložené medzinárodnými skúsenosťami, a za ktoré ručíme! Zmeny, ktoré v tejto oblasti pravidelne pribúdajú neustále sledujeme, preto je chybovosť našej práce nulová!
  • Veľký dôraz kladieme na zákaznícky orientovanú komunikačnú stratégiu, zákazníkom sme k dispozícii neustále a poskytujeme im maximálnu starostlivosť. Náš zákaznícky servis je k dispozícii nepretržite, preto sa na nás klienti môžu obrátiť kedykoľvek.
  • U nás platíte len za služby, o ktoré máte naozaj záujem!

Budovanie PR odkazov uskutočňujeme na web stránkach s vysokou PageRank hodnotou, ako aj na stránkach s hodnotami Pr3, Pr4, resp. Pr5. Tieto silné webové stránky zabezpečia silné a dôveryhodné odkazy aj Vašej webovej stránke. Pravidelné uverejnenie článkov, resp. ďalšie služby. ďalej prispievajú k vynikajúcim výsledkom umiestňovania Vašej webovej stránky.