Cena SEO optimalizácie

SEO optimalizácia cena – za mesačný poplatok

SEO optimalizácia cena
SEO

Optimalizácia pre vyhľadávače je nikdy nie je dokončená, vždy je potrebné urobiť nové a nové úpravy. Optimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom je optimalizácia webových stránok pravidelne, každý mesiac, preto je pre všetkých vlastníkov webových stránok ideálnym riešením.

 

Optimalizácia pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom zabezpečí pre Vašu webovú stránku  zlepšovanie umiestnenia z mesiaca na mesiac. Aj z názvu je jednoznačné, že pri tomto druhu optimalizácie účtujeme fixný mesačný poplatok, pričom žiadne iné výdavky Vám už nevznikajú. Cena optimalizácie pre vyhľadávače sa v tomto prípade nemení ani vtedy, ak kľúčové dosiahnu prvé miesta, t.j. nevzniknú tým žiadne iné, ani skryté výdavky.

Výhodou pri tomto type optimalizácie je možnosť obmieňania kľúčových slov, čo znamená, že ak dané kľúčové slovo už dosiahlo požadované umiestnenie, môžete si vybrať nové kľúčové slovo. Pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti takáto možnosť neexistuje.


Výhody optimalizácie pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

Preberme si tieto výhody podrobnejšie:

 

–       Výhodnejšia cena, ako cena optimalizácie na základe úspešnosti

V prípade ak je  optimalizácia podľa miery úspešnosti pri dosiahnutí pozície na prvej strane zaplatíte za kľúčové slovo za mesiac od 30,- do 70,- €.

To znamená, že v prípade 5 slov na prvej strane zaplatíte mesačne od 150,- do 350,- €.

SEO optimalizácia cena na základe fixného mesačného poplatku je v porovnaní s týmito cenami nemenná, a to len 67,- €.

 

–       Technika je rovnaká ako pri optimalizácii podľa miery úspešnosti

 Optimalizácia sa vykonáva jedným a tým istým spôsobom, preto metóda je rovnaká, ako v prípade optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti.

Ak by si niekto myslel, že pri jednom alebo druhom spôsobe optimalizácie dostane viac, resp. menej, sa mýli. Naše služby sú vždy a za všetkých okolností rovnako kvalitné, je len na rozhodnutí klienta, ktorú formu optimalizácie si vyberie.

 

–       Vaša web stránka je kompletne optimalizovaná

Pri optimalizácii pre vyhľadávače je najlepšie, keď je skontrolovaná celá webová stránka, aby sa mohli opraviť všetky prípadné chyby, a aby hlavná stránka resp. podstránky dostávali spätné odkazy každý mesiac.

Docieli sa tým kompletná optimalizácia webovej stránky. Je to aj tým, že stránka môže získať popredné umiestnenia aj prostredníctvom 10-20 kľúčových slov v prípade, ak sa realizovali všetky potrebné nastavenia, čím sa stránka priebežne posilňuje.

Naša úspešnosť spočíva ja v tom, že Vašu webovú stránku neoptimalizujeme iba cez hlavnú stránku, ale aj vrátane jej podstránok.

 

SEO optimalizácia cena
Odkazy sa budujú priebežne

–       Odkazy sa budujú priebežne

Aktuálne smernice Google zadávajú aj rýchlosť budovania webových stránok. Ich rýchle budovanie v minulosti znamenalo rýchle výsledky, dnes znamená rýchle pokuty. Preto je kvalita odkazov, ich anchor textov a ich postupnosť pri budovaní webovej stránky veľmi dôležitá.

 

–       Dostávate mesačné výkazy týkajúce sa pozícií

Pri našej práci kladieme osobitný dôraz aj na informovanie našich zákazníkov. Preto sme s nimi v pravidelnom kontakte, mesačne im zasielame oznámenie o zlepšení, prípadne zhoršení  ich pozícií. Takouto analýzou umiestnení môžu naši zákazníci sledovať našu prácu a zároveň aj naše výsledky.

 

–       Kľúčové slová môžete meniť každý mesiac

 Hlavný rozdiel medzi optimalizáciou podľa miery úspešnosti a optimalizáciou na základe fixného mesačného poplatku je, že pri optimalizácii podľa miery úspešnosti nie je možnosť výmeny kľúčových slov k dispozícii, nakoľko počet slov a ich umiestnenie sú základnými údajmi pre fakturáciu.

Optimalizácia na základe fixného mesačného poplatku túto možnosť ponúka, čo znamená, že zadanie nového kľúčového slova je možné kedykoľvek. Je to dobré preto, že Vás možno napadne nové kľúčové slovo, ktorým by bolo možné dosiahnutie ešte lepšieho umiestnenia. A ak je to tak, tak táto zmena je nevyhnutná, webovú stránku treba optimalizovať na nové kľúčové slovo, aby sa tým umožnilo dosiahnutie požadovaného cieľa.

Pretože mesačná cena optimalizácie je fixná neznamená táto zmena pre zákazníka nové poplatky.

 

Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom

 

Preberme si tieto kroky trošku podrobnejšie:

SEO optimalizácia cena
Výber kľúčových slov

–       Výber kľúčových slov

Prvým krokom pri optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom je výber kľúčových slov. Pri ich výbere Vám pomôžeme, aby boli vybrané také kľúčové slová,  ktoré Vám zabezpečenia popredné miesta vo vyhľadávaní, a na ktoré budú skutočne prichádzať noví návštevníci a zároveň potenciálni zákazníci. Práve z tohto dôvodu je výber správnych kľúčových slov optimalizácie pre vyhľadávače nadmieru dôležitý.

Ak sa nevyberú vhodné kľúčové slová, ale slová, ktoré potenciálnych zákazníkov neoslovia, optimalizácia sa stane zbytočnou.

Výber kľúčových slov preto má svoje pravidlá: Je potrebné vedieť, koľko ľudí vyhľadáva na základe daného slova, aká je konkurencia slova, či sme na vidieku alebo v hlavnom meste, či chceme rozbehnúť medzinárodný obchod, ale užitočné môžu byť aj takzvané Long tail kľúčové slová.

–        Analýza web stránky

 Analýza webovej stránky je nevyhnutnou súčasťou optimalizácie. Vďaka nej sa odhalia nedostatky, ktoré zabraňujú webovej stránke dosahovanie lepšieho postavenia vo vyhľadávači. Poskytuje aj údaje o relevantnosti stránky vzhľadom na kľúčové slová. Pre zvýšenie relevantnosti webovej stránky je často písanie obsahov, čím sa zabezpečí zvýšenie relevantnosti.

Analýzou sa odhalia chybné prvky, ktoré je potrebné opraviť.

Analýza webovej stránky prebieha jednak z obsahového ale aj z technického hľadiska. My pre Vás zrealizujeme opravu chýb a tiež skontrolujeme spätné odkazy a v prípade potreby navrhneme možnosť umiestnenia nových.


–       Písanie obsahov

 Písanie obsahov je dôležité z dvoch hľadísk: z hľadiska návštevníka a z hľadiska umiestnenia vo vyhľadávači. Ak hľadíme na potreby návštevníkov, obsah je dôležitý preto, aby si v ňom prečítal informácie o tom, čo presne hľadá. Ak obsah neobsahuje potrebné informácie k danej téme, návštevníka, ktorý je zároveň potenciálnym klientom, rýchlo stratíme.

Pozícia vo vyhľadávači je sledovaná systémom Google Panda Update, ktorý sa zameriava na obsahy webových stránok a práve cez ne ich posudzuje z hľadiska relevantnosti.

Ak webová stránka neobsahuje dostatočný a relevantný obsah, pozície vo vyhľadávači sa budú zhoršovať. Ak neviete, ako vylepšiť svoje umiestnenie, my Vám s písaním obsahov pomôžeme, alebo ich rovno napíšeme. 

 

–       Nastavenie web stránky

SEO optimalizácia cena
Nastavenie web stránky

Nastavenie webovej stránky je ďalším krokom optimalizácie. Zmeny, ktoré je potrebné urobiť, sa zistia pri analýze.

Najčastejšie potrebnou zmenou je prepísanie Title a Meta Data a ich optimalizácia pre danú webovú stránku tak, aby boli dostatočne relevantné.

Medzi ďalšie nastavenia patrí napríklad nastavenie s alebo bez www, oprava chýb zdrojového kódu, optimalizácia obrázkov, vytvorenie vnútorných odkazov a vloženie tagov H1 – H2.

Z hľadiska získania dobrej pozície nie sú všetky hľadiská rovnako dôležité. Je to aj preto, že ich zoznam je veľmi dlhý.

Aby mohla Vaša webová stránka získať čo najlepšie umiestnenia, sme Vám k dispozícii aj pri realizácii nastavení a oprave chýb.


–       Budovanie spätných odkazov

Budovanie odkazov znamená budovanie vonkajších prepojení stránky. Budovanie odkazov v značnej miere prispieva k zlepšeniu postavenia webovej stránky, avšak je potrebné budovanie vysoko kvalitných odkazov.

Pretože odkazy, ktoré budujeme my, pochádzajú z webových stránok, ktoré majú veľkú dôveru Google, sú schopné efektívne zlepšovať Vaše pozície. Pri optimalizácii pre vyhľadávače s fixným mesačným poplatkom pre Vás zabezpečíme silné spätné odkazy na Vašu stránku, PageRank odkazy, magazínové, blogové alebo článkové odkazy.

Odkazy je možné nájsť v textovom prostredí, čím zabezpečujú relevantnosť stránky.

Pridaj komentár

83 − 74 =