SEO optimalizácia cena – podľa miery úspešnosti!

SEO optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

Chcete dosiahnuť, aby sa Vaša webová stránka alebo Vami ponúkané služby objavovali v Google na vedúcich pozíciách aj pri vyhľadávaní viacerých kľúčových slov?

Na nami realizované služby poskytujeme garanciu!

SEO optimalizácia cena
SEO optimalizácia cena

Garanciou je aj to, že Vám nevzniknú žiadne iné skryté náklady, nakoľko pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti platíte len za tie umiestnenia, ktoré ste skutočne aj dosiahli!

Zmluvu podpisujeme na jeden rok. Počas tohto obdobia môžete s dennou pravidelnosťou kontrolovať svoje umiestnenie a náklady na online ploche, ktorú Vám pripravíme. Takto budete mať priebežne prehľad o umiestnení Vašej webovej stránky a podstránky na základe určených kľúčových slov.

Výhody optimalizácie pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

Patríte medzi tých, ktorí chcú mať vo všetkom istotu a potrebujú garancie? Potom je pre Vás optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti priam ako stvorená.

Môžete si byť istí, že za optimalizáciu webovej stránky zaplatíte iba v prípade, ak dohodnuté kľúčové slovo, na ktoré bola optimalizovaná Vaša webová stránka, dosiahne požadované umiestnenie. Kým sa tak nestane, nemáte žiadne výdavky!

Po dosiahnutí dohodnutého umiestnenia sa tiež nemusíte obávať vysokej jednorázovej odmeny, ale čiastkovými cenami ustanovenými za každý deň samostatne, t.j. čím lepšie umiestnenie dosiahne kľúčové slovo, tým je denná suma odmeny vyššia. Táto suma sa pohybuje v prípade 1 kľúčového slova pri umiestnení na prvej strane okolo 30,- až 70,- €. Cena za optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti je v konečnom dôsledku vyššia, ako pri optimalizácii s mesačným poplatkom, ale v tomto prípade je tu však aj garancia.

Stáva sa, že pre dosiahnutie želaného úspechu sa webová stránka optimalizuje aj niekoľko mesiacov, pretože toľko času je treba, aby kľúčové slovo dosiahlo platenú pozíciu.

Denné umiestnenia a ceny sú evidované na online administračnej ploche. K tejto online ploche dostane klient prístupový kód, čo mu umožní pravidelné sledovanie svojho umiestnenia a aktuálne ceny podľa kľúčových slov. Takto sa vlastne priebežne tvorí cena, ktorá je uvedená na faktúre pri mesačnej fakturácii. Klient má tak možnosť na mesačnom výkaze priebežne sledovať aj svoje zlepšujúce sa  umiestnenie.

Jedným z hlavných rozdielov medzi optimalizáciou podľa miery úspešnosti a optimalizáciou s mesačným poplatkom je, že pri optimalizácii podľa miery úspešnosti je potrebné zadanie 5 kľúčových slov, ktoré zostanú nemenné. Môže sa meniť iba ich počet – k vyššiemu, ich počet je totiž jedným zo smerodajných údajov pri fakturácii.

Postupy pri optimalizácii pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti

 

–       Výber kľúčových slov

Na začiatku spolupráce je potrebné vybrať si kľúčové slová. Je veľmi dôležité, aké slová sa vyberú. Ak sa vyberie nesprávne kľúčové slovo, môže sa stať, že návštevníci nebudú prichádzať na Vašu webovú stránku, čím prídete o možných budúcich zákazníkov.

Ktoré faktory je potrebné zohľadniť pri výbere správnych kľúčových slov? Pozrime sa na to:

Či chcete uzatvárať obchody na medzinárodnej úrovni, alebo iba na Slovensku, v mestách, na vidieku, aká je konkurencia na vybrané kľúčové slovo, koľko ľudí vyhľadáva na základe kľúčového slova mesačne a podobne. Je vhodné vybrať si takzvané Long tail slová.

Analýza web stránky
Analýza web stránky

–       Analýza web stránky

V ďalšom kroku je potrebné analyzovať webovú stránku. Analyzuje sa predovšetkým jej relevantnosť vzhľadom na vybrané kľúčové slová a zhodnotí sa tiež, či sú jej nastavenia správne.

Prostredníctvom nášho analyzačného programu sme schopní zistiť aj chybné časti stránky a časti, ktoré si vyžadujú úpravu. Oprava týchto častí je z hľadiska dosiahnutia lepších umiestnení nevyhnutná. Pre väčšinu webových stránok je potrebné v záujme zvýšenia ich relevantnosti aj písanie obsahov. V rámci analýzy sa kontrolujú aj vonkajšie odkazy webovej stránky, čím zistíme jej odkazový profil.

–       Písanie obsahov

Väčšina webových stránok nedisponuje dostatočným obsahom. Dostatočný, relevantný obsah je pre umiestnenie webovej stránky veľmi dôležitý. Ak obsah nie je dostatočný, relevantný, stránka nedosahuje dobré umiestnenia.

Nedostatočný obsah zapríčiní, že návštevník síce zavíta na webovú stránku, ale ju hneď aj rýchlo opustí, pretože nenašiel hľadaný obsah. Naše služby sa týkajú aj tejto oblasti, preto Vám môžeme pomôcť aj s písaním obsahov.

       Nastavenie web stránky     

Počas analýzy webovej stránky vieme vydedukovať, čo je potrebné zmeniť a opraviť, aby sa zvýšila relevantnosť webovej stránky a zlepšilo sa jej umiestnenie.

Takýmito nastaveniami sú najčastejšie nastavenia Title a Meta Data, nastavenie Tagov H1 a H2, použitie s alebo bez www, oprava chýb zdrojových kódov, optimalizácia obrázkov. Toto sú však iba niektoré z mnohých ďalších možných nastavení. Niektoré však nie sú rovnako dôležité z hľadiska lepšieho umiestnenia stránky.

       Budovanie odkazov

Budovanie odkazov je ďalšou možnosťou zlepšovania umiestnenia webovej stránky, a to prostredníctvom vonkajších prepojení. Vytvoria sa cenné prepojenia cez iné webové stránky, ktoré sú spoločnosťou Google pozitívne hodnotené. Nami tvorené odkazy pochádzajú zo silných stránok, preto majú vysoké PageRank hodnotenie.

Sú začlenené do relevantného textového poľa, zabezpečujúc tak vyššiu relevantnosť stránky.

Ak je stránka pekná, neznamená to, že je aj úspešná

Pri webových stránkach je síce dôležité, aby boli estetické, aby vyzerali lákavo, ale to, žiaľ, nestačí. Pre zabezpečenie úspešnej optimalizácie pre vyhľadávače musia byť dokonalé aj nastavenia, pretože iba tak môže byť webová stránka úspešná a v neposlednom rade rýchlo dostupná pre návštevníkov.

Prípadné chyby a nedostatky webovej stránky sa odhalia už pri analýze webovej stránky, čo je prvým krokom pri optimalizácii podľa miery úspešnosti. Tu sa hneď zistí, ktoré nastavenia treba zmeniť alebo opraviť.

Pri zaraďovaní najrelevantnejších stránok podľa kľúčových slov na popredné miesta hodnotí algoritmus Google viac ako 200 kritérií.

Pri optimalizácii pre vyhľadávač podľa miery úspešnosti je na prvom mieste relevantnosť.

Optimalizácia web stránky pre vyhľadávače je súhrnný proces, ktorý sa realizuje prostredníctvom Onsite SEO metód a nastavení.

Pri tomto procese je potrebné zvýšiť relevantnosť stránky pre Google vyhľadávacie roboty.

Jej cieľom je oprava dôležitých prvkov určených smernicami, ako napríklad hodnoty titulu stránky /Title), meta data alebo nastavenia kľúčových slov a písanie obsahov.

Vďaka tejto je metóde je možné dosiahnuť relatívne rýchle výsledky. Použitie týchto výsledkov a niektorých ďalších metód napr. budovanie PR spätných odkazov  má zase za následok rýchlejšie získanie požadovaného umiestnenia.

Ak sú všetky nastavenia vyššie uvedených prvkov dané na správnu mieru, optimalizácia pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti môže začať!

Čo musíte v záujme optimalizácie pre vyhľadávače urobiť Vy

Vašou úlohou k tomu, aby sme vedeli vykonať optimalizáciu pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti je, aby ste si vybrali tie kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa chcete dostať na popredné miesta. Pri ich výbere Vám radi pomôžeme, pretože výber vhodných slov je naozaj dôležitý. Ak máte záujem o našu optimalizáciu pre vyhľadávače podľa miery úspešnosti, ponuku si môžete vybrať tu.

Budovanie odkazov ako súčasť optimalizácie pre vyhľadávače

Budovanie odkazov
Budovanie odkazov

Ak bude pre Vás optimalizáciu podľa miery úspešnosti alebo optimalizáciu za mesačný poplatok robiť naša spoločnosť, vykonáme aj budovanie odkazov, čo znamená umiestnenie špecifických článkov relevantných pre vybrané kľúčové slovo, pozostávajúce z 1000-2000 znakov na stránkach pre zdieľanie odkazov, na blogy, spravodajské stránky, ktoré sú schopné pritiahnuť pozornosť aj na Vašu stránku.

Stránky s vysokou PageRank hodnotou disponujú veľkou dôverou zo strany Google. Je to dôležité pre to, aby sa na základe kľúčových slov mohla dostať na lepšie pozície. Špecifické články pozostávajú z 1000 -2000 znakov. Popisujú produkt alebo službu, ktorú ponúkate a sú relevantné vzhľadom na zvolené kľúčové slová.

Články sú každý mesiac nové, aktualizujeme ich a následne mesačne umiestňujeme na stránkach s vysokými PR hodnotami,  určených na zdieľanie odkazov, v blogoch, spravodajských stránkach a podobne. Vďaka týmto vonkajším prepojeniam dosahuje optimalizovaná webová stránka lepšie umiestnenia.

Pretože, ako sme už spomínali, o nám zverené stránky sa staráme, ako keby boli naše vlastné, na výsledky nie je vždy potrebné čakať dlhé mesiace. Intenzívnou  prácou vieme docieliť, že Vaša webová stránka môže dosiahnuť popredné pozície v Google vyhľadávači už aj za krátky čas.

Pridaj komentár

41 − = 37